INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z wymaganiami art. 137 Ustawy O Usługach Zaufania oraz Identyfikacji Elektronicznej (UOUZ) system Besti@ będzie umożliwiał stosowanie zaawansowanych podpisów elektronicznych i zaawansowanych pieczęci elektronicznych z funkcją skrótu SHA-2. Podpis elektroniczny w systemie będzie zapewniać zgodność z notacją i strukturą atrybutów w certyfikacie kwalifikowanym wynikających ze standardu ETSI EN 319 412. Planowany termin dostosowania to 30 czerwca 2018r.