Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.073.00.46

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.073.00.46. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. W sprawozdaniu SP-1 w okresie B wyłączono możliwość edycji danych w kolumnie 'Symbol' i 'Wyszczególnienie' w wierszach, których stawki uszczegółowiono
2. W sprawozdaniu SP-1 poprawiono problem znikających oznaczeń błędnych wierszy po zapisie sprawozdania
3. Przy otwarciu formatki sprawozdania SP-1 w okresie B, gdy jest ono zerowe, system proponuje uaktualnienie danych z części A
4. W funkcjonalności podpisu elektronicznego użyto algorytmu SHA256