Dostosowanie systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@ do obsługi algorytmu SHA256

Szanowni Państwo
W związku z koniecznością dostosowania systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@ do obsługi algorytmu SHA256 niezbędna jest aktualizacja bibliotek .NET Framework do wersji 4.7.
Aktualizacja ta jest darmowa, jednak jest dostępna wyłącznie dla systemów operacyjnych posiadających aktualne wsparcie producenta - firmy Microsoft.

W szczególności wyklucza to możliwość składania podpisów elektronicznych w systemie BeSTi@ i SJO BeSTi@ uruchamianych na komputerach z MS Windows Vista oraz MS Windows 8.0.
Aktualna lista systemów operacyjnych, w oparciu o które system BeSTi@ będzie działał prawidłowo to:
- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows 10.

Aktualizacja funkcji skrótu do SHA256 wynika z art. 137. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, który stanowi, że do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu.

Ponadto przypominamy, iż użytkowanie systemów operacyjnych nieobjętych wsparciem producenta znacząco zwiększa ryzyko ataków hakerskich z wykorzystaniem znanych ale nieusuwanych luk w zabezpieczeniach.