Problemy z systemem TREZOR - AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż występujące w ostatnich dniach problemy z odbiorem sprawozdań wysyłanych z systemu BeSTi@ do systemu TREZOR zostały rozwiązane.
W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego, które w swoich bazach BeSTii mają sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-50D, Rb-50W w statusie „do wysłania” proszone są o:

1) USUNIĘCIE z modułu „Komunikacja” ze „Skrzynki roboczej” i „Skrzynki nadawczej” wszystkich paczek uprzednio wygenerowanych ze sprawozdaniami za III kw 2018 r.

2) ponowną wysyłkę sprawozdań, które w systemie BeSTi@ oznaczone są jaki NIEWYSŁANE - funkcją „Przygotuj do wysłania”.

Powyższe działania powinny doprowadzić do skutecznego wysłania sprawozdań do dysponenta wraz z udostępnieniem możliwości wygenerowania potwierdzenia przedłożenia.

W razie ewentualnych problemów należy powtórzyć oba powyższe kroki.