Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.079.00.48

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.079.00.48. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Dodano obsługę nowego rodzaju grup paragrafów wydatkowych (z rozporządzenia) (dostępne od 2019 roku). W nagłówku takiej grupy istnieje możliwość wybrania, która z grup z uchwały jest jej grupą nadrzędną.
2. W funkcjonalnościach dystrybucji słownika klasyfikacji budżetowej przez serwer komunikacyjny, plik xml i serwis dystrybucyjny uwzględniono nowe grupy paragrafów wydatkowych (z rozporządzanie)
3. W konfiguracji dokumentów planistycznych została dodana nowa kolumna 'Grupa paragrafów (rozp.)'
4. W konfiguracji układu szczegółowości dokumentów planistycznych dla niepełnej szczegółowości dodano możliwość wybrania w jakiej szczegółowości będzie wprowadzany załącznik wydatków w planach finansowych. Możliwe wartości to "dział/rozdział/grupa" lub "dział/rozdział/paragraf". Wybranie jednej z tych opcji jest wymagane.
5. W funkcjonalności zapisu konfiguracji dokumentów planistycznych dodano weryfikacje zapewniające spójność tej konfiguracji
6. Na formatce załącznika wydatki uwzględniono nową kolumnę z grupami paragrafów wydatkowych (z rozporządzania)
7. W mechanizmie importu/exportu dokumentu planistycznego w załączniku 'Wydatki' uwzględniono nową grupę paragrafów (z rozporządzenia) (bez zmiany schematu xsd)
8. W kreatorze 'Pobierz pozycje z innych dokumentów' uwzględniono nową grupę paragrafów (z rozporządzenia)
9. W wydrukach 'wydatki' oraz 'wydatki-szczegóły' od 2019 uwzględniono nową grupę paragrafów (z rozporządzenia)