Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.079.00.48

Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.079.00.48. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:

1. Na formatce załącznika wydatki uwzględniono nową kolumnę z grupami paragrafów wydatkowych (z rozporządzania)
2. W mechanizmie importu/exportu dokumentu planistycznego w załączniku 'Wydatki' uwzględniono nową grupę paragrafów (z rozporządzenia) (bez zmiany schematu xsd)
3. W kreatorze 'Pobierz pozycje z innych dokumentów' uwzględniono nową grupę paragrafów (z rozporządzenia)
4. W wydrukach 'wydatki' oraz 'wydatki-szczegóły' od 2019 uwzględniono nową grupę paragrafów (z rozporządzenia)