Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.05.50

Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.05.50. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia"". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono błędy pojawiające się przy imporcie sprawozdania Rb-28s gdy nie zdefiniowano w nim szczegółowości oraz gdy XML zawiera uwagi
2. Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie uruchomienia kreatora 'Pobierz plan z planu finansowego' w sprawozdaniu Rb-28s gdy plany finansowe nie istnieją
3. Poprawiono sortowanie pozycji w grupie raportów Rb-28S