Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.088.00.52

Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.088.00.52. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia"". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawa sortowania pozycji w raporcie Rb-28S.
2. Poprawa reguł kontrolnych weryfikujących w sprawozdaniu Rb-28S zgodność kwot z planem.
3. Poprawiono błąd uniemożliwiający zainicjowanie czystej bazy na MSSQL 2017.
4. Dodano możliwość eksportu/importu do/z XML sprawozdania F-Inf.
5. W bilansie jednostkowym/łącznym do automatycznie wyliczanego wiersza aktywów A.II.1 nie jest już wliczany wiersz A.II.1.1.1.
6. Dodano reguły kontrolne sprawdzające w dokumentach planistycznych oraz w sprawozdaniach Rb-28s i Rb-27s czy nie użyto uchylonej podziałki klasyfikacji (dz. 803 i par. 253)
7. Modyfikacja reguł kontrolnych weryfikujących zgodność kwot z zeszłym rokiem w sprawozdaniu B-Jed.
8. Modyfikacja reguł kontrolnych weryfikujących zgodność kwot z zeszłym rokiem w sprawozdaniu F-Rzs.