Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.088.00.52

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.088.00.52. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Poprawa sortowania pozycji w raporcie Rb-28S.
2. Poprawa reguły kontrolnej sprawdzającej zgodność pozycji 2.1 WPF z wydatkami bieżącymi sprawozdania Rb-28S z roku N-1 III kwartał.
3. Poprawa wydruku załącznika "Plan finansowy wydatków na zadania zlecone".
4. Poprawa reguł kontrolnych weryfikujących w sprawozdaniu Rb-28S zgodność kwot z planem.
5. Zablokowano możliwość usunięcia podpisów ze sprawozdania w statusie "Do wysłania".
6. Poprawiono błąd uniemożliwiający zainicjowanie czystej bazy na MSSQL 2017.
7. Dodano możliwość eksportu/importu do/z XML sprawozdania F-Inf.
8. W bilansie jednostkowym/łącznym do automatycznie wyliczanego wiersza aktywów A.II.1 nie jest już wliczany wiersz A.II.1.1.1.
9. Dodano reguły kontrolne sprawdzające w dokumentach planistycznych oraz w sprawozdaniach Rb-28s i Rb-27s czy nie użyto uchylonej podziałki klasyfikacji (dz. 803 i par. 253)
10. Uwzględniono paragraf 635 w Informatorze
11. Modyfikacja reguł kontrolnych weryfikujących zgodność kwot z zeszłym rokiem w sprawozdaniu B-Jed.
12. Modyfikacja reguł kontrolnych weryfikujących zgodność kwot z zeszłym rokiem w sprawozdaniu F-Rzs.