Podczas importowania sprawozdań pojawia się komunikat „Brak prawidłowej jednostki”

Komunikat ten oznacza, że dane jednostki (np. jej nazwa, typ) w importowanym pliku XML są niezgodne z danymi jednostki wprowadzonymi w programie. W tej sytuacji można wgrać sprawozdanie z poziomu drzewka sprawozdań – wówczas sprawdzana będzie jedynie poprawność regonu. W tym celu należy ustawić się na danym okresie sprawozdawczym (np. Styczeń MF), przejść do zakładki Plik i wybrać opcję Import z pliku XML.

W sytuacji, w której konieczna będzie zmiana danych jednostki w importowanym pliku XML, należy:
1. Otworzyć importowany plik w Notatniku (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku należy wybrać opcję Otwórz za pomocą -> Notatnik)
2. Z programu BeSTi@ / SJO BeSTi@ należy wyeksportować dane, puste sprawozdanie (po podświetleniu sprawozdania na liście trzeba przejść do zakładki Plik -> Eksport do pliku XML)
3. Wyeksportowane sprawozdanie otworzyć należy analogicznie jak w punkcie 1.
4. W obu otwartych plikach porównać należy dane jednostki. W przypadku różnicy można manualnie poprawić błędy w pliku, który ma być zaimportowany
5. Po poprawieniu danych plik należy zapisać i zaimportować w programie