Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.091.00.53

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.091.00.53. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie ostatniego okresu miesięcznego.
2. Poprawiono komunikaty pojawiające się podczas usuwania okresu sprawozdawczego.
3. Poprawiono wydruk sprawozdania F-Inf
4. Dodano nowe wiersze w sprawozdaniu F-Inf
5. Poprawiono nagłówek wydruku sprawozdania B-Wyk