Brak możliwości złożenia podpisu SZAFIR nową kartą Graphite

W przypadku, gdy podczas składania podpisu SZAFIR (karta Graphite) w programie BeSTi@ pojawia się komunikat „Określono nieprawidłowy typ dostawcy”, należy zastosować się do poniższej instrukcji:

1. Proszę wyjąć kartę z czytnika i zamknąć program BeSTi@.
2. W systemie Windows należy uruchomić usługę „Propagacja certyfikatu”.
UWAGA: jeśli system Windows uniemożliwia uruchomienie tej usługi, proszę dokonać następującej zmiany w rejestrze – „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CertProp”, wartość "CertPropEnabled" ustawić należy na „1”, po czym ponownie spróbować uruchomić usługę.
3. Włożyć kartę do czytnika, uruchomić Bestię i podpisać dokument.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków problem nadal występuje, proszę zwrócić się do Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Krajowej Izby Rozliczeniowej.