Zakończenie wsparcia technicznego dla bazy danych MS SQL 2008 R2

Szanowni Państwo,

Ze względu na zakończenie wsparcia technicznego (w dniu 09.07.2019) przez firmę Microsoft dla bazy danych MS SQL 2008 R2 uprzejmie informujemy, iż na początku I kwartału 2020 r. planowana jest aktualizacja systemów BeSTi@ oraz SJOBeSTi@, która nie będzie współdziałać z wyżej wymienioną bazą danych. Aktualizacja ta jest podyktowana w szczególności koniecznością wyeliminowania produktów, które z uwagi na brak aktualizacji stanowić będą poważne zagrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego użytkowników systemu BeSTi@.

Jak podkreślono na stronie CERT.GOV.PL (Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe):
Środowiska oparte na systemach operacyjnych i produktach bez wsparcia technicznego i dostępnych poprawek są bardziej narażone i bardziej podatne na zagrożenia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Może to prowadzić do łatwego ataku i przeniknięcia do sieci danego środowiska, w którym znajdują się niewspierane systemy, jego penetracji, kradzieży danych czy też pełnego przejęcia przez zorganizowane grupy cyberprzestępców. Systemy i aplikacje działające w sieciach administracji publicznej „cieszą się” ich szczególnym zainteresowaniem.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów rekomenduje dokonanie możliwie jak najszybszego przejścia na jedną z poniższych platform bazodanowych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa:
• Microsoft SQL Server 2012 SP4 (wsparcie do 12.07.2022)
• Microsoft SQL Server 2014 SP3 (wsparcie do 09.07.2024)
• Microsoft SQL Server 2016 SP2 (wsparcie do 14.07.2026)
• Microsoft SQL Server 2017 CU14 (wsparcie do 12.10.2027)

Po 31.12.2019 bez instalacji jednej z powyżej wymienionych platform bazodanowych praca z systemami SJO BeSTi@ oraz BeSti@ NIE będzie możliwa.

Po najbliższej aktualizacji systemów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@, tym z Państwa, których środowisko nie spełnia powyższych wymagań, po każdym starcie aplikacji wyświetlać się będzie stosowny komunikat oraz wiadomość na pulpicie aplikacji, w celu przypomnienia o konieczności aktualizacji.