Jak przeprowadzić aktualizację Microsoft SQL Server 2008R2 do wersji SQL 2012?

Instrukcja opisująca aktualizację wersji serwera SQL dostępna jest pod adresem: http://budzetjst.pl/node/650.