Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 5.006.00.02

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 5.006.00.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia"". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Dodano możliwość podglądu szczegółów załącznika sprawozdania F-Inf w aplikacji. Aby działał poprawnie wymagana jest instalacja Acrobat Readera. (Dodano przycisk 'Podgląd' oraz sekcje 'Podgląd'. Gdy nie jest on zainstalowany wywoływana jest domyślna aplikacja podglądu PDF. Podgląd uruchamiany jest również automatycznie po wczytaniu załącznika (gdy jest zainstalowany Acrobat Reader)