Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.012.00.05

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.012.00.05 System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Zmodyfikowano działanie informatora w dokumentach planistycznych dla roku 2020 i późniejszych.
2. Dodano nowy raport 'Wydatki budżetu - układ od 2020'
3. Poprawiono raport 'Analiza WPF (DzU_19.1903)'
4. W załączniku 'Przedsięwzięcia WPF' zablokowano edycję łącznych wartości w kolumnach limitów wydatków