Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.017.00.06

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.017.00.06 System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. W kreatorach przenoszących dane w załączniku WPF między rokiem 2019 a 2020 dodano wyliczenie wiersza 1.1.5
2. W wydrukach załączników Dochody i Wydatki, które zawierają filtry 'Jednostki' oraz 'Zadania' dodano dodatkowe filtry 'Ukryj pozycje bez przypisanych jednostek' oraz 'Ukryj pozycje bez przypisanych zadań'
3. W załączniku 'Dochody' dodano raport 'dochody na zadania zlecone'
4. W załączniku 'Wydatki' dodano raport 'wydatki na zadania zlecone'
5. W załącznikach 'Dochody' i 'Wydatki' udostępniono raport 'Dochody i wydatki na "Zlecone" albo "Porozumienia"'
6. Poprawiono działanie informatora dla roku 2019
7. Poprawiono raport 'Analiza WPF (DzU_19.1903)'
8. Złagodzono sprawdzanie zapewniające spójność układów w obrębie danego roku dla projektów i uchwał w zakresie
szczegółowości planów finansowych.