Jak dodać pozycję w zakładce "Uchwały" w sprawozdaniu SP-1?

Do wprowadzenia uchwał w sprawozdaniu SP-1 służy pusty wiersz znajdujący się nad pozycjami w zakładce "Uchwały". Dane należy zacząć wprowadzać od kolumny "Nr uchwały". Po wpisaniu wszystkich informacji należy ustawić się w polu "Dotyczy wiersza", a następnie z rozwijanej listy wybrać odpowiednie oznaczenie. Po zatwierdzeniu operacji klawiszem "Enter" zostanie automatycznie nadany symbol wiersza.