Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 5.020.02.07

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 5.020.02.07. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia"". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:

1. Sprawozdanie Rb-28nws dostosowano do najnowszego rozporządzenia. Dodano na oknie sprawozdania opcję 'Szczegółowość', na stałe ustawioną na wartość 'wg paragrafów'. Użytkownik nie ma możliwości zmiany tej opcji. W pozycjach sprawozdania dodano kolumnę 'Grupy Rb'. Zmiany wykonano na:
-oknie sprawozdania
-wydruku. Został dodany filtr 'Wyświetlone dane' z opcjami 'wg paragrafów' oraz 'wg grup paragrafów' . Opcja 'wg paragrafów' prezentuje pozycję w szczegółowości do paragrafów , opcja 'wg grup paragrafów' grupuje kwoty planów do grup paragrafów a kwoty wykonania do paragrafów.
-prezentacji xslt
-w funkcjonalności importu/eksportu xml
2. Sprawozdanie Rb-34s dostosowano do najnowszego rozporządzenia. Dodano na oknie sprawozdania opcję 'Szczegółowość'. W pozycjach wydatków dodano kolumnę 'Grupy Rb'. Zmiany wykonano na:
-oknie sprawozdania
-wydrukach
-prezentacji xslt
-w funkcjonalności importu/eksportu xml
3. Sprawozdanie Rb-50w dostosowano do najnowszego rozporządzenia. Dodano na oknie sprawozdania opcję 'Szczegółowość'. Szczegółowość Rb-50w jest zależna od szczegółowości Rb28s (i odwrotnie). W sekcjach pozycje, wydatki A oraz wydatki B dodano kolumnę 'Grupy Rb'. Zmiany wykonano na:
-oknie sprawozdania
-wydrukach
-prezentacji xslt
-w funkcjonalności importu/eksportu xml