Zmiany dotyczące szczegółowości sprawozdań

Szanowni Państwo,

informujemy, że od okresu sprawozdawczego jakim jest I kwartał 2020 roku, w programach BeSTi@ oraz SJO BeSTi@ nastąpią zmiany dotyczące szczegółowości niektórych sprawozdań. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat zmian w poszczególnych sprawozdaniach:

- Sprawozdanie Rb-28NWS – szczegółowość tego sprawozdania na stałe ustawiona jest na wartość „wg paragrafów”. Użytkownik nie ma możliwości zmiany tej opcji.
- Sprawozdanie Rb-34s - szczegółowość w tym sprawozdaniu wybiera się w I kwartale i ustawiana jest ona niezależnie od innych sprawozdań.
- Sprawozdanie Rb-50W – szczegółowość tego sprawozdania zależna jest od szczegółowości sprawozdania Rb-28s, ustalonej we wcześniejszym okresie sprawozdawczym (Styczeń MF).

Podobnie jak w sprawozdaniu Rb-28s, w systemie BeSTi@ wybór szczegółowości odbywać się będzie na poziomie sprawozdania zbiorczego.

Na poziomie SJO BeSTii szczegółowość ustawiana jest w sprawozdaniach jednostkowych, po uprzedniej konsultacji z jednostką macierzystą.