Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.020.03.07

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.020.03.07 System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Poprawiono błąd pojawiający się przy przetwarzaniu paczek w RIO ze sprawozdaniem Rb-50w z 2020 roku
2. Poprawiono błąd pojawiający się w trakcie wysyłki paczki ze sprawozdaniem Rb-50w
3. Poprawiono funkcjonalność agregacji sprawozdania Rb-50w
4. Podniesiono wersje paczki skryptu wykonawcy