Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 6.002.00.01

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 6.002.00.01 System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Dostosowano załącznik WPF do najnowszego rozporządzenia.
2. Wyłączono kreator 'Sumuj łączną kwotę wyłączeń do poz. 5.1.1' dla najnowszego wzorca WPF
3. Poprawiono wyliczanie wskaźników w Informatorze