Besti@

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.13

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.13. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.12

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.12. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.08

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.08. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.07

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.07. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

Plik z sumami kontrolnymi

Wraz z nową wersją programu Besti@ oraz SJO Besti@ mogą Państwo pobrać plik sum kontrolnych, który służy do sprawdzania poprawności przetwarzanych danych.
Administrator systemu może za pomocą tych sum oraz specjalnego oprogramowania, sprawdzić zgodność pobranego oprogramowania.

Informacja dotycząca sposobu przekazywania korekt Rb-NDS za okres sprawozdawczy IV kwartał 2013 r. lub wcześniejszy.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą wersji systemu BeSTi@ mogą wystąpić problemy z weryfikacją w RIO podpisów elektronicznych złożonych w JST pod sprawozdaniami Rb-NDS za IV kwartał 2013 r lub wcześniejszy.
W/w problem z weryfikacją podpisu elektronicznego NIE WYSTĄPI - jeżeli zostanie on złożony pod korektą Rb-NDS w najnowszej wersji aplikacji tj. oznaczonej numerem 3.02.013.06 lub wyższym.

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.06

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.06. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Ostrzeżenie o fałszywej korespondencji mailowej

Informujemy, iż nasza firma NIE ROZSYŁA informacji o nowej wersji oprogramowania Besti@ i SJO Besti@.

Wszelkie informacje o nowej wersji oprogramowania oraz inne komunikaty udostępniamy bezpośrednio na stronie internetowej www.budzetjst.pl.
Ewentualna korespondencja mailowa odbywa się za pośrednictwem domen @budzetjst.pl i @sputniksoftware.com.

Prosimy zachować czujność i sprawdzać korespondencje mailową pod względem zgodności adresów.

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.012.06

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.012.06. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.012.05

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.012.05. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

Subskrybuje zawartość