Besti@

Czy istnieje możliwość uruchomienia systemu BeSTi@ na Windows'98?

Systemy z rodziny Windows 98, Milenium i 2000 nie są już wspierane przez Microsoft, co wiąże się z brakiem dostępności poprawek i aktualizacji związanych nawet z krytycznymi błędami w zakresie stabilności czy bezpieczeństwa tych systemów a tym samym niesie określone ryzyka dla ich użytkowników. Warto też podkreślić, że liczba instalacji tych systemów stale spada.

Czy trzeba mieć dostęp do Internetu aby pracować z programem?

Tak. Wszelkie wiadomości oraz cała komunikacja opiera się na przesyłaniu danych drogą elektroniczną.

Dlaczego nie ma w programie żadnych sprawozdań?

Dopiero w momencie otwarcia przez Ministerstwo Finansów okresu kwartalnego będzie możliwość utworzenia sprawozdań.

Jaka wersja serwera MsSQL jest wymagana do pracy z programem?

Minimalna wersja to MsSQL 2008 R2.

Jak zainstalować system BeSTi@ z serwerem SQL na innym komputerze

1. Na komputerze, na którym będzie uruchomiony serwer SQL należy zainstalować sam serwer SQL (trzecia opcja z menu wyboru – Zainstaluj serwer MsSQL2000 (MSDE))

2. W przypadku, gdy na serwerze jest zainstalowany Firewall lub aktywna jest zapora systemu Windows, należy odblokować dwa porty (w systemie Windows można to zrobić w PANEL STEROWANIA -> ZAPORA SYSTEMU WINDOWS -> WYJĄTKI (druga zakładka u góry) -> DODAJ PORT):
a) numer portu: 1434 z zaznaczoną opcją UDP
b) numer portu: 1045 z zaznaczoną opcją TCP

Jak postępować w przypadku reinstalacji programu i utworzenia nowej bazy?

1. W momencie pierwszej komunikacji z serwerem zewnętrznym (odebranie wiadomości) dla każdej bazy wygenerowany zostaje bilet komunikacyjny. Każda baza może posiadać tylko jeden taki bilet i tylko jeden bilet może zostać przypisany do jednego klucza licencyjnego.

2. W przypadku przeinstalowania programu (wraz z bazą) administrator systemu BeSTi@ powinien skontaktować się z firmą Sputnik Software w celu usunięcia z serwera komunikacyjnego informacji o wcześniej wygenerowanym bilecie.

Mam już w systemie zainstalowany serwer MsSQL. Czy po zainstalowaniu systemu BeSTi@, wszystko będzie działało tak jak poprzednio? Czy nie usuną mi się bazy danych programów, które korzystają z tego MsSQL-a?

BeSTi@ / SJO BEsti@ współpracuje z dowolnym serwerem MsSQL przynajmniej w wersji 2000.
W przypadku gdy w systemie zainstalowany jest już serwer MsSQL spełniający powyższe kryterium, nie ma potrzeby instalowania serwera MsSQL dołączonego do instalatora systemu BeSTi@ / SJO Besti@.
W takim przypadku należy zainstalować program wybierając drugą opcję instalacyjną: Zainstaluj aplikację (przy uruchomieniu aplikacji definiujemy parametry połączenia do istniejącego serwera MsSQL).

Nadałem sobie rolę Wszystkie funkcje ale nie widzę sprawozdań.

Jest to spowodowane tym, że ta rola nie nadaje pełnych praw do programu. Dopiero rola Sprawozdania w połączeniu z rolą Wszystkie jednostki daje pełen dostęp do sprawozdań.

Nie mogę poprawić danych głównej jednostki, ponieważ po kliknięciu na Zapisz i zamknij pojawia się komunikat, że data jest niepoprawna. Co należy zrobić?

Jeżeli sprawozdania zostały już odebrane i przetworzone, to są one powodem blokady danych jednostki.
Aby zmiana danych była możliwa, najpierw należy usunąć po kolei wszystkie sprawozdania wygenerowane dla danej jednostki.
Następnie należy zmienić dane jednostki i zapisać zmiany.
Na końcu należy ponownie uzupełnić sprawozdania. Odbywa się to w module Sprawozdania poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na I kwartał w drzewie nawigacyjnym i wybranie z menu pozycji Uzupełnij sprawozdania.

Subskrybuje zawartość