Besti@

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.01.50

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.01.50. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

Sprawozdanie Rb-PDP

Szanowni Państwo,

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.00.50

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.00.50. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

Besti@

Dokumentacja systemu Besti@

Dokumentacja użytkownika RIO Pobierz tutaj
Dokumentacja administratora RIO Pobierz tutaj
Dokumentacja użytkownika JST

Brak możliwości wyboru podpisu.

W przypadku problemu z brakiem możliwości wyboru podpisu elektronicznego w systemie BeSTi@ bądź SJO BeSTi@, należy pobrać i zainstalować wymienione niżej certyfikaty w przeglądarce Internet Explorer wg następującej instrukcji:

  1. Otworzyć plik i kliknąć w Zainstaluj certyfikat
  2. Zmienić opcję na Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie
  3. Wybrać Zaufane główne urzędy certyfikacji
  4. Zatwierdzić instalację

Lista certyfikatów do zainstalowania:

Błąd: Invalid object name '#zaznaczoneJst'.

Problem: 

Podczas pracy w systemie BeSTi@ wystąpił błąd o treści Invalid object name '#zaznaczoneJst'.

Rozwiązanie: 

Należy zamknąć i ponownie uruchomić system BeSTi@.

Błąd podczas przetwarzania sprawozdań

Problem: 

Podczas przetwarzania sprawozdań (po wykonaniu operacji Wyślij/Odbierz) występuje błąd następującej treści:

System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime. at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles) at System.DateTime.Parse(String s, IFormatProvider provider, DateTimeStyles styles) at System.DateTime.Parse(String s, IFormatProvider provider) at System.Convert.ToDateTime(String value, IFormatProvider provider) at System.String.System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider provider) at System.Convert.ToDateTime(Object value) at System.Data.Common.DateTimeStorage.Set(Int32 record, Object value) at System.Data.DataColumn.set_Item(Int32 record, Object value)Couldn't store <20041-01 00:00:00> in jst_DataOd Column. Expected type is DateTime.

Rozwiązanie: 

W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności (na przykładzie WinXP):

1. Zamknąć program BeSTi@.
2. Menu START -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Opcje regionalne i językowe
3. Zakładka Opcje regionalne przycisk Dostosuj....
4. W nowo otwartym oknie zakładka Data, część Data krótka należy zmienić Format daty krótkiej z rrrr-MM-dd na dd-MM-rrrr
5. Zaakceptować zmiany.
6. Uruchomić system BeSTi@ i przetworzyć sprawozdania.
7. Powtórzyć czynności 1-5, ale w punkcie 4. przywrócić format rrrr-MM-dd

Problem archiwizacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@

Problem: 

Problem archiwizacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@

Rozwiązanie: 

Jeśli mają Państwo problem z archiwizacją danych typu: "Określone rzutowanie jest nieprawidłowe..."

Informujemy, że rozwiązaniem problemu jest przeinstalowanie SQL Serwera.

Alternatywne sposoby:
Wykonywać backup ręcznie poprzez kopiowanie plików bazodanowych (należy na ten czas zatrzymać serwer SQL).
Ewentualnie zainstalować Microsoft SQL Server Management Studio, który posiada opcję backupowania.

Ponadto archiwizacja automatyczna przed rozpoczęciem nowego okresu sprawozdawczego działa.
Włączenie tej opcji znajdą Państwo w module "Administracja" -> "Opcje" -> "Systemowe" -> "Automatyczny backup" -> ustawić wartość "True".

Stacja robocza nie może podłączyć się do komputera z serwerem SQL

Problem: 

Problem:
Występuje problem z podłączeniem do serwera lub nie można go wybrać w parametrach połączenia. Dzieje się to na stacjach roboczych, które łączą się do serwera zainstalowanego na innym komputerze.
- Serwer MsSQL został zainstalowany na komputerze, który będzie pełnić rolę serwera.
- Na komputerach, które są stacjami roboczymi, zainstalowano tylko program BeSTi@.

Rozwiązanie: 

Gdy na serwerze zainstalowany jest firewall, system antywirusowy z funkcją firewalla lub zapora systemu Windows jest aktywna, należy odblokować port na komputerze z zainstalowanym serwerem SQL. W systemie Windows można zrobić to w PANEL STEROWANIA -> ZAPORA SYSTEMU WINDOWS -> WYJĄTKI (druga zakładka u góry) -> DODAJ PORT.

Aby sprawdzić na jakim porcie działa serwer SQL 2000 należy wejść do katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn (katalog domyslny) i dalej wybrać plik svrnetcn.exe. W otwartym oknie na górze znajduje się pełna nazwa serwera SQL. Niżej w prawym oknie należy zaznaczyć protokół TCP/IP i wybrać przycisk "Properties..." W nowym otwartym oknie zobaczymy numer portu na jakim działa nasz serwer SQL.
W zaporze systemu Windows w kategorii 'Wyjątki' klikamy na przycisk 'Dodaj port...', określamy nazwę dla wyjątku oraz port, zaznaczamy protokół TCP i zatwierdzamy.
Na stacji roboczej, która łączy się do serwera SQL, w parametrach połączenia w nazwie serwera wpisujemy składnię:
NAZWA_KOMPUTERA,NR_PORTU
Przykład: maszyna z zainstalowanym serwerem SQL jest nazwana SERWER, numer portu na którym nasłuchuje to 1280. Wówczas w parametrach połączenia w nazwie wpisujemy:
SERWER,1280

Problemy z instalacją programu BeSTi@ na komputerach z zainstalowanym programem antywirusowym MKS_VIR

Problem: 

odczas instalacji programu BeSTi@ na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem MKS_VIR wykrywany jest wirus (trojan) w niektórych plikach instalacyjnych.

Rozwiązanie: 

Na czas instalacji systemu BeSTi@ należy wyłączyć program MKS_VIR. Po zainstalowaniu systemu i włączeniu programu antywirusowego problem nie występuje. Wersja instalacyjna systemu, dostępna na oryginalnym nośniku została wielokrotnie sprawdzana i z całą pewnością nie zawiera niebezpiecznego oprogramowania.

Subskrybuje zawartość