Besti@

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.14

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.14. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.08

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.08 System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Problem z logowaniem do programu

W przypadku wystąpienia błędu (przed logowaniem do systemu BeSTi@ i SJO BeSTi@), typu:
The type initializer for 'System.Data.SqlClient.SqlConnection' threw an exception.

Należy zainstalować pakiet Microsoft .NET Framework 3.5.

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.05

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.05. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.04

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.04 System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

WPF - problem z wydrukiem załącznika

Jeśli podczas podglądu wydruku dla załącznika "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymują Państwo błędy typu:

"Nie można wyświetlić raportu!
Niepoprawne zderfiniowane źródło danych Pozycje.
Invalid column name 'pXXX'.
itd..."

Informujemy, że wywołanie podglądu wydruku bezpośrednio dla tego załącznika poprzez przycisk "Podgląd wydruku", powoduje wystąpienie tego typu błędów.

Aby ominąć błąd należy wykonywać podgląd wydruku z poziomu uchwały WPF (nie wchodząc do załącznika) poprzez:
"Podgląd wydruku" -> "Wieloletnia prognoza finansowa".

Problem archiwizacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@

Problem: 

Problem archiwizacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@

Rozwiązanie: 

Jeśli mają Państwo problem z archiwizacją danych typu: "Określone rzutowanie jest nieprawidłowe..."

Informujemy, że rozwiązaniem problemu jest przeinstalowanie SQL Serwera.

Alternatywne sposoby:
Wykonywać backup ręcznie poprzez kopiowanie plików bazodanowych (należy na ten czas zatrzymać serwer SQL).
Ewentualnie zainstalować Microsoft SQL Server Management Studio, który posiada opcję backupowania.

Ponadto archiwizacja automatyczna przed rozpoczęciem nowego okresu sprawozdawczego działa.
Włączenie tej opcji znajdą Państwo w module "Administracja" -> "Opcje" -> "Systemowe" -> "Automatyczny backup" -> ustawić wartość "True".

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.007.06 - poprawka dla RIO

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.007.06. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiana:

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.007.05

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.007.05 System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Problem z połączeniem do bazy SQL

Podczas próby połączenia do serwera SQL otrzymuje komunikat: „Uzyskano połączenie ze zdalnym komputerem jednak nie odnaleziono na nim podanej instancji SQL serwera”.

Subskrybuje zawartość