SJO Besti@

Na jakiego użytkownika należy się zalogowad przy pierwszym uruchomieniu programu po inicjacji bazy danych?

Konto administratora systemu – ‘sysadmin’. Hasło – ‘adm’. Konto administratora służy do zakładania/usuwania innych kont w systemie.

Czy system SJO BeSTi@ będzie działał na 64 bitowych systemach operacyjnych?

Tak. System SJO BeSTi@ będzie dostosowany do systemów 64 bitowych po 5 października 2011 roku.

Dlaczego użytkownik SYSADMIN ma dostęp tylko do modułu ADMINISTRACJA?

Konto SYSADMIN jest kontem administracyjnym służącym do tworzenia kont użytkowników programu i nadawania im praw do pracy z programem.
Konto SYSADMIN nie służy do pracy z programem.

Czy trzeba mieć dostęp do Internetu aby pracować z programem?

Tak. Wszelkie wiadomości oraz cała komunikacja opiera się na przesyłaniu danych drogą elektroniczną.

Jaka wersja serwera MsSQL jest wymagana do pracy z programem?

Minimalna wersja to MsSQL 2008 R2.

Mam już w systemie zainstalowany serwer MsSQL. Czy po zainstalowaniu systemu BeSTi@, wszystko będzie działało tak jak poprzednio? Czy nie usuną mi się bazy danych programów, które korzystają z tego MsSQL-a?

BeSTi@ / SJO BEsti@ współpracuje z dowolnym serwerem MsSQL przynajmniej w wersji 2000.
W przypadku gdy w systemie zainstalowany jest już serwer MsSQL spełniający powyższe kryterium, nie ma potrzeby instalowania serwera MsSQL dołączonego do instalatora systemu BeSTi@ / SJO Besti@.
W takim przypadku należy zainstalować program wybierając drugą opcję instalacyjną: Zainstaluj aplikację (przy uruchomieniu aplikacji definiujemy parametry połączenia do istniejącego serwera MsSQL).

Jak można usunąć niepotrzebny wiersz w sprawozdaniu?

Jeśli status sprawozdania pozwala na jego edycję, to należy zaznaczyć cały wiersz (klikając po jego lewej stronie) i na klawiaturze wcisnąć klawisz "Delete".

Subskrybuje zawartość