wtorek 2021-02-23 15:21 - support
Team Viewer – aktualizacja
Szanowni Państwo, W najbliżej aktualizacji systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@ zostanie zaktualizowany moduł do pomocy zdalnej. Obecna wersja TeamViewer 9 zostanie zastąpiona przez najnowszą Team Viewer 15. Aktualizacja planowana jest na początku kwietnia bieżącego roku.    
poniedziałek 2021-02-15 09:10 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.01.01
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.01.01 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
 1. Poprawiono kreator 'Pobierz pozycje ze słownika zadań' w załączniku inwestycyjnym
 2. Poprawiono błąd pojawiający się przy imporcie dokumentu planistycznego z pliku xml do gałęzi „Uchwały i zarządzenia wprowadzone w RIO”
 3. Poprawiono wyświetlanie adresata na wydrukach sprawozdań jednostkowych
piątek 2021-02-05 13:27 - support
Sprawozdanie Rb-28s za okres Styczeń MF
Przed rozpoczęciem pracy nad sprawozdaniami 28s za okres Styczeń MF należy określić obowiązującą w danym roku szczegółowość. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wprowadzenie pozycji sprawozdania ani wczytanie danych z pliku XML. Aby to uczynić należy przejść do listy sprawozdań i otworzyć formatkę sprawozdania Rb-28s. W nagłówku sprawozdania znajduje się pole „Szczegółowość”. Z rozwijanej listy należy wybrać odpowiednią wartość, po czym należy zapisać sprawozdanie. UWAGA: w programie BeSTi@ operację tę przeprowadza się na poziomie sprawozdania zbiorczego; w następstwie szczegółowość sprawozdań jednostkowych zmienia się automatycznie.
środa 2021-02-03 13:23 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.00.01
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.00.01 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: W systemie BeSTi@:
 1. Uaktualniono funkcjonalność Symulacji WPF (formatka, wydruki, kreatory, reguły kontrolne) do najnowszego rozporządzenia. Dokumentem źródłowym dla symulacji musi być dokument zgodny z najnowszym rozporządzeniem.
 2. Gdy istnieje w danym roku budżetowym skonfigurowany układ dokumentów planistycznych dla Projektów, przed otwarciem okna edycji tego układu dla Uchwał, automatycznie kopiowany jest on z układu dla Projektów.
 3. Zmieniono komunikat pojawiający się przy pierwszym otwarciu sprawozdania SP-1
 4. Poprawiono raport 'Symulacja Ogólna'
 5. Na oknie kontekstowym jednostek dodano opcję 'w roku' umożlwiającą zmianę trybu działania pola 'Stan słownika' tego okna. Włączenie tej opcji wyświetla wszystkie jednostki aktywne w danym roku.
 6. Na formatkach 'Zadanie' oraz 'Przedsięwzięcie' dodano  pole 'Rok zamknięcia'. Po wypełnieniu tego pola oraz zapisaniu danych edycja danych w tym zadaniu/przedsięwzięciu jest blokowana. Nie dotyczy to pola „Rok do” gdzie można jego wartość zwiększyć o jeden co doprowadzi do sytuacji, że „Rok do” będzie mniejszy tylko o jeden od pola „Rok zamknięcia”.
 7. Na listach 'Zadania' oraz 'Przedsięwzięcia' dodano kolumnę 'Rok zamknięcia'
 8. Na listach 'Zadania' oraz 'Przedsięwzięcia' w menu Plik dodano opcję 'Ustaw rok zamknięcia w zaznaczonych'. Umożliwia ona masowe ustawienie roku zamknięcia w zaznaczonych na liście pozycjach.
 9. Na listach 'Zadania' oraz 'Przedsięwzięcia' dodano możliwość ukrycia pozycji zamkniętych z danym rokiem
 10. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-27S z planem
 11. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-28S z planem
 12. W sprawozdaniu Rb-NDS dodano nowe reguły kontrolne
 13. Zmodyfikowano reguły kontrolne weryfikujące zgodność sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z planem
 14. W dokumencie WPF poprawiono dostępność wiersza 10.11
 15. W dokumencie WPF oraz Symulacji WPF dodano nowe reguły kontrolne dotyczące wiersza 10.11
 16. W funkcjonalności usunięcia jednostki w słowniku jednostek pole 'Data faktycznej likwidacji jednostki' jest wymagana
środa 2021-01-27 09:00 - support
Planowana aktualizacja programu
Szanowni Państwo, informujemy, że na dzień 03.02.2021 r. zaplanowana została aktualizacja programów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@.
poniedziałek 2021-01-04 14:40 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 6.003.02.03
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 6.003.02.03. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Poprawiono błąd uniemożliwiający dodanie okresu sprawozdawczego
środa 2020-10-14 10:15 - support
Serwer komunikacyjny – planowane prace konserwacyjne
Szanowni Państwo, w dniu 16.10.2020 r. od godziny 16:00 planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych, w wyniku których serwer komunikacyjny (BeSTi@) oraz serwer dystrybucyjny (SJO BeSTi@) będą chwilowo niedostępne. Sytuacja potrwać może do 30 minut, w tym czasie przesyłanie i odbieranie wiadomości nie będzie możliwe. Przepraszamy za utrudnienia.
piątek 2020-10-09 12:50 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 6.003.01.03
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 6.003.01.03. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Mechanizm uzupełniania sprawozdań nie tworzy sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-ZN w nowym okresie sprawozdawczym gdy dany dysponent już nie istnieje.
czwartek 2020-10-08 15:20 - support
Informacja dotycząca tworzenia sprawozdań Rb-27zz oraz Rb-ZN w III kwartale
Szanowni Państwo, w obecnej wersji programu pojawił się błąd dotyczący tworzenia sprawozdań Rb-27zz oraz Rb-ZN. Skutkuje on tym, że w nagłówku danych sprawozdań, w polu „Dysponent”, zamiast prawidłowego określenia pojawia się ciąg znaków (tzw. GUID). Sytuacja taka ma miejsce, o ile w poprzednim kwartale niniejsze sprawozdania istniały dla dysponenta „Krajowe Biuro Wyborcze”. W celu naprawienia problemu dane sprawozdanie należy usunąć z listy sprawozdań, po czym dodać je ponownie (zgodnie z instrukcją - http://budzetjst.pl/node/678). Na rozwijanej liście w polu "Dysponent" będzie widoczna wówczas nowa, poprawna nazwa. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu, za utrudnienia przepraszamy.
poniedziałek 2020-08-17 12:10 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 6.002.00.01
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 6.002.00.01 System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Dostosowano załącznik WPF do najnowszego rozporządzenia. 2. Wyłączono kreator 'Sumuj łączną kwotę wyłączeń do poz. 5.1.1' dla najnowszego wzorca WPF 3. Poprawiono wyliczanie wskaźników w Informatorze