czwartek 2021-07-01 15:39 - support
Serwer komunikacyjny – planowane prace serwisowe
Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 02.07.2021 r. w godzinach 17:00 - 22:00, serwer komunikacyjny w BeSTii będzie niedostępny z powodu zaplanowanych prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
piątek 2021-06-18 10:04 - support
Serwer komunikacyjny – planowane prace serwisowe
Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 18.06.2021 r. od godziny 17:00 do dnia 20.06.2021 r. do godziny 22:00, serwer komunikacyjny w BeSTii może być niedostępny z powodu zaplanowanych prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
wtorek 2021-05-04 11:45 - support
Komunikat „Wystąpił poważny błąd w trakcie przygotowania reguł kontrolnych”
Jeżeli podczas otwierania formatki sprawozdania Rb-27s lub podczas otwierania okresu sprawozdawczego IV Kwiecień pojawia się komunikat: „Wystąpił poważny błąd w trakcie przygotowania reguł kontrolnych. Reguły kontrolne nie zostaną wykonane”, należy: SJO BeSTi@: 1. Upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu (7.012.03.02) 2. Zaktualizować słownik reguł kontrolnych. W tym celu należy w module Administracja (uwaga: moduł ten wybieramy z poziomu konta użytkownika, nie sysadmina!) ustawić się na gałęzi Reguły kontrolne, po czym wybrać zakładkę Plik i opcję Importuj z serwera dystrybucyjnego BeSTi@: 1. Upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu (7.012.03.02) 2. Jeżeli po aktualizacji problem nadal występuje, należy przetworzyć najświeższą paczkę z regułami kontrolnymi
wtorek 2021-04-27 14:31 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.03.02
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.03.02 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. W sprawozdaniu Rb-28s poprawiono działanie reguły kontrolnej o treści błędu „W Rb-Z wykazano mniejsze zobowiązania wymagalne ogółem niż wynikają z Rb-28s”. Reguła nie sprawdza dłużej zgodności między sprawozdaniem Rb-28s a zbiorczym sprawozdaniem Rb-Z z gałęzi JOP.
piątek 2021-04-16 13:13 - support
Problem z importem sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla JOP [zaktualizowane]
Problem: podczas importu sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla JOP z pliku .xls pojawia się niniejszy komunikat.
Rozwiązanie: problem wynika z niewłaściwej konfiguracji bibliotek MS Excel. Skutecznym w tej sytuacji rozwiązaniem może być przeinstalowanie programu BeSTi@ z pełnej wersji instalacyjnej (instalator dostępny jest tutaj), z uprawnieniami administratora systemu Windows. Nie jest wymagane wcześniejsze odinstalowanie BeSTii – po uruchomieniu instalatora wystarczy wskazać ścieżkę do istniejącego katalogu i w kolejnym kroku wybrać opcję instalacji samej aplikacji (z podłączeniem do już istniejącej bazy danych).
Rozwiązanie to nie będzie miało wpływu na dane istniejące już w systemie.
Jeżeli powyższy sposób nie będzie skuteczny, należy zainstalować odpowiednie sterowniki samodzielnie. Znaleźć je można pod adresami https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 lub https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920 . Uwaga: niezależnie od wersji systemu, należy pobrać 32-bitową wersję pliku. W kwestii instalacji, należy uruchomić wiersz poleceń i posłużyć się następującą komendą: accessdatabaseengine.exe /quiet /passive
W razie dalszych problemów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego.
piątek 2021-04-16 12:22 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.02.02
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.02.02 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Poprawiono mechanizm uzupełniania sprawozdań Rb-Z, Rb-N
piątek 2021-04-09 15:40 - support
Import sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla samorządowych jednostek z osobowością prawną
Formularze niniejszych sprawozdań w formacie .xls dostępne są do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna Sprawozdania sporządzone na tych wzorach mogą zostać wczytane do systemu BeSTi@. Uwaga: do prawidłowego wykonania importu konieczne jest używanie opublikowanych wzorów bez ingerowania w ich strukturę, w szczególności w zakresie ukrytych arkuszy, z których dane są importowane.
piątek 2021-04-09 15:36 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.01.02
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.01.02 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono funkcjonalność wysyłki sprawozdań Rb-Z, Rb-N z 4 kwartału 2020 na poziomie RIO
środa 2021-04-07 11:26 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.00.02
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.00.02 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono kreator ‚Pobierz pozycje ze słownika zadań’ w załączniku inwestycyjnym
  2. Poprawiono błąd pojawiający się przy imporcie dokumentu planistycznego z pliku xml do gałęzi „Uchwały i zarządzenia wprowadzone w RIO”
  3. Poprawiono wyświetlanie adresata na wydrukach sprawozdań jednostkowych
Zmiany:

1.       Sprawozdania Rb-Z , Rb-UZ dostosowano do najnowszego rozporządzenia

2.       Z końcem 2020 roku wyłączono generowanie metryk sprawozdań Rb-UN

3.       Dodano obsługę jednostek z osobowością prawną

4.       Zmieniono mechanizm generowania nagłówków sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ. W przypadku gdy istnieje jednostka organizacyjna z osobowością prawną, oprócz generowania sprawozdania jednostkowego dla takiej jednostki to w nowej gałęzi 'Sprawozdania JOP' powstają sprawozdania zbiorcze dla JOP danego typu

5.       Na liście sprawozdań dodano kolumnę ‘Symbol JOP’

6.       Dodano funkcjonalność importu sprawozdań jednostkowych  Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ jednostek z osobowością prawną z plików xlsm.  Funkcjonalność ta dostępna jest na formatce sprawozdania w menu 'Plik->Importuj dane z XSLM'

7.       Umożliwiono wysyłkę, przez serwer komunikacyjny, sprawozdań z gałęzi 'Sprawozdania JOP' (wyłącznie z JST do RIO)

8.       Na poziomie RIO dodano mechanizm pobierania danych jednostek podległych z API REGON.  Dostępny jest on module administracji w gałęzi "Jednostki REGON"

9.       Na formatce ‘Komunikacja ustawienia’ dodano sekcję z danymi konfiguracyjnymi API REGON.

10.   Na poziomie RIO dodano nowe raporty zbiorcze: 'Rb-N zbiorcze do GUS', 'Rb-Z zbiorcze do GUS', 'Rb-UZ zbiorcze do GUS'. Dostępne są w one w module Raporty w gałęzi 'Raporty systemowe->Sprawozdania JOP'

11.   W systemie SJO BeSTi@  jednostki z osobowością prawną nie są obsługiwane. W związku z tym zablokowano możliwość eksportu pliku xml z jednostką tego typu

12.   Dla jednostek typu 'Województwo' dodano nowego dysponenta: 'Ministerstwo zdrowia'

13.   Dodano nowe reguły kontrolne uniemożlwiające użycie dysponenta 'Ministerstwo zdrowia' w sprawozdaniach Rb-27ZZ oraz Rb-ZN