czwartek 2021-05-27 10:00 - support
Serwer dystrybucyjny – planowane prace serwisowe
Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 28.05.2021 r. od godziny 17:00 do dnia 30.05.2021 r. do godziny 22:00, serwer dystrybucyjny w SJO BeSTii może być niedostępny z powodu zaplanowanych prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
wtorek 2021-05-04 11:45 - support
Komunikat „Wystąpił poważny błąd w trakcie przygotowania reguł kontrolnych”
Jeżeli podczas otwierania formatki sprawozdania Rb-27s lub podczas otwierania okresu sprawozdawczego IV Kwiecień pojawia się komunikat: „Wystąpił poważny błąd w trakcie przygotowania reguł kontrolnych. Reguły kontrolne nie zostaną wykonane”, należy: SJO BeSTi@: 1. Upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu (7.012.03.02) 2. Zaktualizować słownik reguł kontrolnych. W tym celu należy w module Administracja (uwaga: moduł ten wybieramy z poziomu konta użytkownika, nie sysadmina!) ustawić się na gałęzi Reguły kontrolne, po czym wybrać zakładkę Plik i opcję Importuj z serwera dystrybucyjnego BeSTi@: 1. Upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu (7.012.03.02) 2. Jeżeli po aktualizacji problem nadal występuje, należy przetworzyć najświeższą paczkę z regułami kontrolnymi
wtorek 2021-04-27 14:31 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.03.02
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.03.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie wersji do sytemu BeSTi@ 7.012.03.02
piątek 2021-04-16 12:22 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.02.02
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.02.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie wersji do sytemu BeSTi@ 7.012.01.02
piątek 2021-04-09 15:41 - support
Poprawny sposób na otwarcie I Kwartału w SJO BeSTii
Szanowni Państwo, w przypadku, gdy okres sprawozdawczy I Kwartał otwarty został na poprzedniej wersji programu, a po aktualizacji występuje problem z otwarciem sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N ("Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu"), należy usunąć cały okres sprawozdawczy i dodać go ponownie na aktualnej wersji. W tym celu należy:
  1. w module Sprawozdania kliknąć prawym przyciskiem myszy na gałęzi Wszystko
  2. wybrać opcję Lista okresów sprawozdawczych
  3. w środkowym oknie podświetlić okres „I Kwartał” za 2021 rok (jeżeli nie widać go na liście należy zjechać nieco niżej)
  4. wybrać przycisk Usuń u dołu ekranu. Następnie można dodać okres ponownie i wypełnić poprawne już sprawozdania.
UWAGA: Usunięcie okresu skutkować będzie utratą wszystkich istniejących sprawozdań - będzie je trzeba wprowadzić je na nowo. W przypadku sprawozdań, których formatki nie zmieniały się wraz z ostatnią wersją, czyli Rb-27s oraz Rb-28s, można zapobiec utracie danych. By to zrobić należy:
  1. wyeksportować sprawozdanie do pliku XML
  2. usunąć i dodać ponownie kwartał zgodnie z powyższą instrukcją
  3. wyeksportowane wcześniej pliki z dwoma sprawozdaniami można ponownie zaczytać do systemu. Pozostałe sprawozdania należy ponownie wypełnić.
 
piątek 2021-04-09 15:35 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.01.02
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.01.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
  1. Wyrównanie wersji do sytemu BeSTi@ 7.012.01.02
środa 2021-04-07 11:27 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.00.02
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.00.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:

1.       Sprawozdania Rb-Z , Rb-UZ dostosowano do najnowszego rozporządzenia

2.       Z końcem 2020 roku wyłączono generowanie metryk sprawozdań Rb-UN

3.       W systemie SJO BeSTi@  jednostki z osobowością prawną nie są obsługiwane. W związku z tym zablokowano możliwość importu pliku xml z jednostką tego typu

środa 2021-03-31 11:40 - support
Otwarcie I Kwartału w SJO BeSTii
Szanowni Państwo, informujemy, że w najbliższych dniach ukaże się aktualizacja programów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@. Ze względu na istotne zmiany w kwestii sprawozdań, użytkowników SJO BeSTii prosimy o wstrzymanie się z otwarciem okresu sprawozdawczego „I Kwartał” do momentu wgrania nowej wersji aplikacji. Zainicjowanie okresu na obecnej wersji systemu będzie skutkować koniecznością usunięcia wszystkich obecnych w nim sprawozdań.
wtorek 2021-02-23 15:21 - support
Team Viewer – aktualizacja
Szanowni Państwo, W najbliżej aktualizacji systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@ zostanie zaktualizowany moduł do pomocy zdalnej. Obecna wersja TeamViewer 9 zostanie zastąpiona przez najnowszą Team Viewer 15. Aktualizacja planowana jest na początku kwietnia bieżącego roku.    
poniedziałek 2021-02-15 09:10 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.01.01
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.01.01. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono wyświetlanie adresata na wydrukach sprawozdań jednostkowych