piątek 2021-04-16 12:22 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.02.02
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.02.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie wersji do sytemu BeSTi@ 7.012.01.02
piątek 2021-04-09 15:41 - support
Poprawny sposób na otwarcie I Kwartału w SJO BeSTii
Szanowni Państwo, w przypadku, gdy okres sprawozdawczy I Kwartał otwarty został na poprzedniej wersji programu, a po aktualizacji występuje problem z otwarciem sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N ("Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu"), należy usunąć cały okres sprawozdawczy i dodać go ponownie na aktualnej wersji. W tym celu należy:
 1. w module Sprawozdania kliknąć prawym przyciskiem myszy na gałęzi Wszystko
 2. wybrać opcję Lista okresów sprawozdawczych
 3. w środkowym oknie podświetlić okres „I Kwartał” za 2021 rok (jeżeli nie widać go na liście należy zjechać nieco niżej)
 4. wybrać przycisk Usuń u dołu ekranu. Następnie można dodać okres ponownie i wypełnić poprawne już sprawozdania.
UWAGA: Usunięcie okresu skutkować będzie utratą wszystkich istniejących sprawozdań - będzie je trzeba wprowadzić je na nowo. W przypadku sprawozdań, których formatki nie zmieniały się wraz z ostatnią wersją, czyli Rb-27s oraz Rb-28s, można zapobiec utracie danych. By to zrobić należy:
 1. wyeksportować sprawozdanie do pliku XML
 2. usunąć i dodać ponownie kwartał zgodnie z powyższą instrukcją
 3. wyeksportowane wcześniej pliki z dwoma sprawozdaniami można ponownie zaczytać do systemu. Pozostałe sprawozdania należy ponownie wypełnić.
 
piątek 2021-04-09 15:35 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.01.02
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.01.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
 1. Wyrównanie wersji do sytemu BeSTi@ 7.012.01.02
środa 2021-04-07 11:27 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.00.02
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.00.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:

1.       Sprawozdania Rb-Z , Rb-UZ dostosowano do najnowszego rozporządzenia

2.       Z końcem 2020 roku wyłączono generowanie metryk sprawozdań Rb-UN

3.       W systemie SJO BeSTi@  jednostki z osobowością prawną nie są obsługiwane. W związku z tym zablokowano możliwość importu pliku xml z jednostką tego typu

środa 2021-03-31 11:40 - support
Otwarcie I Kwartału w SJO BeSTii
Szanowni Państwo, informujemy, że w najbliższych dniach ukaże się aktualizacja programów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@. Ze względu na istotne zmiany w kwestii sprawozdań, użytkowników SJO BeSTii prosimy o wstrzymanie się z otwarciem okresu sprawozdawczego „I Kwartał” do momentu wgrania nowej wersji aplikacji. Zainicjowanie okresu na obecnej wersji systemu będzie skutkować koniecznością usunięcia wszystkich obecnych w nim sprawozdań.
wtorek 2021-02-23 15:21 - support
Team Viewer – aktualizacja
Szanowni Państwo, W najbliżej aktualizacji systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@ zostanie zaktualizowany moduł do pomocy zdalnej. Obecna wersja TeamViewer 9 zostanie zastąpiona przez najnowszą Team Viewer 15. Aktualizacja planowana jest na początku kwietnia bieżącego roku.    
poniedziałek 2021-02-15 09:10 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.01.01
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.01.01. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
 1. Poprawiono wyświetlanie adresata na wydrukach sprawozdań jednostkowych
piątek 2021-02-05 13:27 - support
Sprawozdanie Rb-28s za okres Styczeń MF
Przed rozpoczęciem pracy nad sprawozdaniami 28s za okres Styczeń MF należy określić obowiązującą w danym roku szczegółowość. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wprowadzenie pozycji sprawozdania ani wczytanie danych z pliku XML. Aby to uczynić należy przejść do listy sprawozdań i otworzyć formatkę sprawozdania Rb-28s. W nagłówku sprawozdania znajduje się pole „Szczegółowość”. Z rozwijanej listy należy wybrać odpowiednią wartość, po czym należy zapisać sprawozdanie. UWAGA: w programie BeSTi@ operację tę przeprowadza się na poziomie sprawozdania zbiorczego; w następstwie szczegółowość sprawozdań jednostkowych zmienia się automatycznie.
środa 2021-02-03 13:23 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.00.01
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.00.01. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia"". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
 1. Na oknie kontekstowym jednostek dodano opcję 'w roku' umożlwiającą zmianę trybu działania pola 'Stan słownika' tego okna. Włączenie tej opcji wyświetla wszystkie jednostki aktywne w danym roku.
 2. Na listach 'Zadania' oraz 'Przedsięwzięcia' dodano kolumnę 'Rok zamknięcia'
 3. Na listach 'Zadania' oraz 'Przedsięwzięcia' dodano możliwość ukrycia pozycji zamkniętych z danym rokiem
 4. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-27S z planem
 5. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-28S z planem
 6. Zmodyfikowano reguły kontrolne weryfikujące zgodność sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z planem
środa 2021-01-27 09:00 - support
Planowana aktualizacja programu
Szanowni Państwo, informujemy, że na dzień 03.02.2021 r. zaplanowana została aktualizacja programów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@.