2 września 2021
Drukuj
Co zrobić, gdy nie można zmienić danych jednostki, gdyż na dany okres są już wygenerowane sprawozdania?

Jeśli podczas zmiany danych jednostki, po kliknięciu przycisku „Zapisz i zamknij” pojawia się komunikat: „Data nie może być wcześniejsza niż (…), ponieważ za poprzedni okres zostało już wygenerowane sprawozdanie”, należy usunąć po kolei wszystkie istniejące formatki sprawozdań dla jednostki za dany okres. Następnie należy zmienić dane jednostki i zapisać zmiany.
Ostatnim krokiem jest przywrócenie usuniętych sprawozdań. W tym celu należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na okresie sprawozdawczym i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”.