2 września 2021
Drukuj
Co zrobić, gdy podczas generowania raportu Analiza WPF pojawia się komunikat: „Nie można wyświetlić raportu! Brak dostępu do ścieżki (…)”?

W przypadku pojawienia się tego komunikatu należy uruchomić program z poziomu administratora systemu Windows (klikając na ikonie programu prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”). Uwaga: jeśli konieczne będzie podanie hasła dla tego konta, należy zwrócić się do administratora sieci.
Następnie należy zalogować się do programu przy użyciu swojego loginu i hasła oraz ponownie wygenerować raport.