2 września 2021
Drukuj
Co zrobić, gdy w gałęzi „Sprawozdania JOP” nie wyświetlają się żadne sprawozdania?

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że w module Administracja w gałęzi Jednostki na liście znajduje się jednostka o typie „Jednostka z osobowością prawną”. Jeśli nie, należy taką jednostkę wprowadzić.

Następnie należy w module Sprawozdania kliknąć prawym przyciskiem myszy na pozycji I Kwartał i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. W efekcie puste formatki sprawozdań pojawią się na liście.