2 września 2021
Drukuj
Co zrobić, gdy wysłane do RIO sprawozdania są niepoprawne?

W takiej sytuacji należy skorzystać z opcji Korekty sprawozdania.
Opis procedury znajduje się w dokumentacji użytkownika na stronie 153.

Nie należy przywracać zarchiwizowanej bazy danych!