15 lutego 2023
Drukuj
Czy w SJO BeSTii można obsługiwać więcej niż jedną jednostkę?

Tak, jeśli w bazie znajduje się jedna jednostka, a istnieje potrzeba dodania kolejnej, należy poprosić jednostkę nadrzędną o wygenerowanie i przesłanie pliku bądź kilku plików xml z odpowiednimi danymi jednostki/jednostek. Po otrzymaniu ich należy przejść do modułu Administracja, ustawić się na gałęzi Jednostki, przejść do zakładki Plik i wybrać opcję Import z pliku xml.