2 września 2021
Drukuj
Jak dodać pozycję w zakładce „Uchwały” w sprawozdaniu SP-1?

Do wprowadzenia uchwał w sprawozdaniu SP-1 służy pusty wiersz znajdujący się nad pozycjami w zakładce „Uchwały”. Dane należy zacząć wprowadzać od kolumny „Nr uchwały”. Po wpisaniu wszystkich informacji należy ustawić się w polu „Dotyczy wiersza”, a następnie z rozwijanej listy wybrać odpowiednie oznaczenie. Po zatwierdzeniu operacji klawiszem „Enter” zostanie automatycznie nadany symbol wiersza.