30 września 2022
Drukuj
Jak poprawić datę podjęcia i datę wejścia w życie w WPF?

W przypadku, gdy Uchwała WPF zostanie wysłana z błędnymi danymi (np. błąd w numerze dokumentu, błędna data podjęcia lub błędna data wejścia w życie), Regionalna Izba Obrachunkowa ma możliwość zezwolenia jednostce na poprawienie dokumentu. W tym celu do jednostki przesłana zostaje odpowiednia paczka.

Po otrzymaniu paczki w module Komunikacja i jej przetworzeniu przez jednostkę, w wysłanym dokumencie zostanie nadany status ‘Umożliwiono sprostowanie’. W celu poprawienia dokumentu, należy kliknąć przycisk Sprostuj. Po kliknięciu przycisku zostanie stworzona kolejna wersja dokumentu, w której można wprowadzić niezbędne zmiany i następnie przesłać ponownie poprawny dokument.