2 września 2021
Drukuj
Jak przekazać jednostce organizacyjnej konfigurację układu dokumentów planistycznych?

Konfiguracja układu dokumentów planistycznych zawarta jest w pliku inicjującym rok budżetowy. Należy zatem w module Budżet podświetlić dany rok na drzewku, przejść do zakładki Plik i wybrać opcję „Eksportuj rok do pliku XML”. Tak wygenerowany plik należy przekazać jednostce organizacyjnej.

Uwaga: jeżeli od momentu przesłania roku do momentu wprowadzania planów finansowych na poziomie BeSTii konfiguracja ulegnie zmianie, należy plik z rokiem wygenerować i przesłać ponownie w celu odświeżenia układu po stronie SJO BeSTii.