7 września 2022
Drukuj
Jak przeprowadzić aktualizację Microsoft SQL Server 2012 do wersji SQL 2014?

Instrukcja opisująca aktualizację wersji serwera SQL dostępna jest tutaj.