27 czerwca 2023
Drukuj
Jak zaimportować Plan finansowy i Zmianę planu finansowego dla jednostki o typie „inna (wyłącznie planistyczna)”?

By zaimportować Plan finansowy i Zmianę planu finansowego dla jednostki o typie „inna (wyłącznie planistyczna)” należy:
1. Otworzyć w odpowiednim roku budżetowym gałąź „Plan finansowy”
2. Na „Liście jednostek” zaznaczyć jednostkę planistyczną, dla której importujemy dokumenty
3. Przejść do menu „Plik”
4. Wybrać „Import planu finansowego dla jednostki typu inna (wyłącznie planistyczna)” i wskazać dokument
5. Zaimportowany dokument pojawi się na liście dokumentów