15 stycznia 2024
Drukuj
Jakie są minimalne uprawnienia do aktualizacji bazy danych programu?

Ze względu na zakres wymaganych uprawnień do aktualizacji bazy danych, domyślnym i zalecanym użytkownikiem jest użytkownik „sa”.

Jeżeli zachodzi potrzeba posłużenia się użytkownikiem innym, niż „sa”, należy nadać temu użytkownikowi rolę serwerową „sysadmin”.

Choć powyższe ustalenia są zalecane, poniżej zamieszczony zostanie alternatywny, minimalny zestaw uprawnień, który będzie wystarczający w przypadku bardziej wymagających aktualizacji, a zarazem nie będzie obarczony rolą serwerową „sysadmin”:

– serwerowa rola „dbcreator”
– DDL_admin
– db_owner

+ w zakładce Securables zaznaczone uprawnienia:
– Alter any connection
– View server state