2 września 2021
Drukuj
Z jakich portów i serwerów korzysta program do komunikacji zewnętrznej?

Do komunikacji zewnętrznej program korzysta z następujących serwerów:

serwer dystrybucyjny: 145.237.193.139 port 443
– LiveUpdate: 188.117.133.209 port 80
– weryfikacja podpisów: 188.117.133.218 port 80