24 marca 2022
Drukuj
Zasady weryfikacji w systemie BeSTi@ dochodów ujmowanych w § 027 (aktualizacja 24.03.2022 r.)

W nawiązaniu do informacji dot. zasady weryfikacji w systemie BeSTi@ dochodów ujmowanych w § 027 informujemy, iż udziały gmin w opłacie alkoholowej winny być klasyfikowane w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

Począwszy od 2022 r. w informacjach o udziałach w opłacie alkoholowej za II kwartał 2022 r. (i okresy kolejne) publikowanych na stronie MF zawarta będzie następująca klasyfikacja:

rozdział 75618 § 0270

Ponadto informujemy, że następne przekazanie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy opłaty alkoholowej do gmin nastąpi w kwietniu 2022 r., w związku z czym, w sprawozdaniach Rb-27S za I kwartał 2022 r. wskazana klasyfikacja nie będzie w żaden sposób weryfikowana.

Wobec powyższego – począwszy od II kwartału 2022 r. – wdrożona zostanie w systemie BeSTi@ reguła kontrolna weryfikująca zgodność wielkości dochodów wykonanych dot. udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wykazywanych w sprawozdaniu Rb-27S z kwotami opublikowanymi na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika Nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem nie tylko paragrafu, ale również działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

W przypadku stwierdzenia różnic system BeSTi@ będzie zgłaszać błąd uniemożliwiający wysyłkę sprawozdania (z uwagi na niezgodność z ww. przepisem).

Jednocześnie przypominamy o potrzebie dostosowania – najpóźniej do 30 czerwca br.  – klasyfikacji budżetowej tego źródła dochodów w budżetach i planach finansowych.