Ostrzeżenie o fałszywej korespondencji mailowej

Informujemy, iż nasza firma NIE ROZSYŁA informacji o nowej wersji oprogramowania Besti@ i SJO Besti@.

Wszelkie informacje o nowej wersji oprogramowania oraz inne komunikaty udostępniamy bezpośrednio na stronie internetowej www.budzetjst.pl.
Ewentualna korespondencja mailowa odbywa się za pośrednictwem domen @budzetjst.pl i @sputniksoftware.com.

Prosimy zachować czujność i sprawdzać korespondencje mailową pod względem zgodności adresów.