Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

czwartek 2022-12-01 11:27 - support

Szanowni Państwo, informujemy, że jedynym sposobem sporządzenia sprawozdań zbiorczych za IV kwartału 2022 r. będzie utworzenie ich bezpośrednio w systemie BeSTi@ poprzez agregację, z zaimportowanych lub wprowadzonych ręcznie do systemu, sprawozdań jednostkowych. Funkcja importu sprawozdań zbiorczych oraz możliwość edycji sprawozdań zbiorczych zostaną zablokowane. Powyższa zasada dotyczyć będzie także kolejnych okresów sprawozdawczych.   W przypadku wykorzystywania […]

poniedziałek 2022-10-31 10:03 - support

Szanowni Państwo, wraz z aktualizacją programu BeSTi@ do wersji 7.041.04.19 wprowadzona została możliwość posłużenia się kreatorem podczas tworzenia zadań w dokumentach planistycznych na rok 2023. Opis działania kreatora znajduje się w zaktualizowanej wersji poradnika – Zmiany w obsłudze jednostek – Budżet i WPF.

piątek 2022-10-28 16:02 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.04.19 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

piątek 2022-10-28 16:02 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.04.19. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

piątek 2022-10-21 12:14 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.01.19 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

piątek 2022-10-21 12:14 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.01.19. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

środa 2022-10-19 09:02 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.00.19 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

środa 2022-10-19 09:02 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.00.19. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]