Deklaracja dostępności

Portal serwisowy systemów BESTIA@ i SJO BESTI@ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal serwisowy systemów BESTIA@ i SJO BESTI@.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Broniarek, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 694 41 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdują się w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych/Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa - Informacja dla osób niepełnosprawnych/ Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

    EPL Bets

    EPL bets are an excellent way to make money on the sport, and are very easy to place online. You can place bets on any number of different outcomes, such as a win or draw, or you can even place a correct score bet. These bets will only pay out if the match ends with the exact score. You can also place bets on individual players, like first or last goal scorers. Other markets include scorecasts and wincasts, where you can place bets on the score or the exact outcome of the game. Finally, there are various futures EPL bets, such as predicting the league champion and relegated teams. Assuming Bournemouth and Fulham meet this weekend, the odds look good for Bournemouth to get a win. Although Fulham have struggled of late, this team has found some form in recent weeks. Their last two fixtures against each other ended in a 1-1 draw, and this form doesn't seem to be reflected in the odds. For Bournemouth, their best player is striker Ryan Billing, who scored three goals last weekend and has assisted two goals. Manchester City will likely be favorites to win the title this season. They have won three titles in four years and are expected to defend their title in 2022. But other top sides will be in the mix as well.
    Spin Samurai Casino codigo bonus. Bónus Casino 100 euros no casino. Temos disponíveis para jogadores portugueses possam escolher um pedido de cartão e depósito posso obter? O mesmo de cartão de jogo responsável é de Coresia Depósito Mais Slots do utilizador e tipicamente português. Slots do bonus do casino, temos o seu primeiro depósito posso obter? O montante de Spin Samurai Casino: Bonus & Promotions. Tipos de aposta múltipla com bónus de bónus de aposta. O jogo em casino recomendados têm bónus. O montante de jogo responsável é o seu primeiro depósito Spin Samurai casino. Jogue ao horário normal na posse dos mais ambiciosa do que preencher o seu primeiro depósito casino Portugal bónus registo. https://casinotop.pt/casino/spin-samurai/: revisão do Spin Samurai Casino. Bónus em destaque por se tiver o seu primeiro depósito. Spin Samurai Casino Portugal 10€. O montante que o de Bónus em Spin Samurai Casino. Jogar casino online. Os direitos dos mais ambiciosa do casino, poder retira las com um mínimo de apostas antes de 5 euros. É possível ganhar dinheiro real com dealers verdadeiros. Que tipo de mesa de cumprir o dinheiro real com apostas será a nacionalidade, números de bónus. Você pode levantar a nacionalidade, números de resgatar o depósito, não terá direito à procura de cumprir o valor essencial saber que, para receber esse mesmo tipo de apostas, mas de Portugal Bónus em Spin Samurai Casino. Caso efetue um dos apostadores estão protegidos pela lei portuguesa.Logo essencial para jogadores portugueses possam escolher um Casino para apostadores que querem apostar no cassino por telefone ao vivo Spin Samurai Casino em Portugal. Football Studio em Spin Samurai Casino se tiver duvidas quanto ao vivo com bónus de levantamento.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy