Sprostowanie do informacji o zakończeniu wsparcia przez Microsoft dla Windows XP oraz pakietu Office 2003

Zwracamy Państwa uwagę, że firma Microsoft zakończyła wsparcie dla systemu Windows XP oraz pakietu Office 2003.

Informujemy, że pomimo zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla Windows XP przez Microsoft po dniu 8 kwietnia 2014, dokładamy wszelkich starań, aby systemy BeSTi@ jak i SJO BeSTi@ nadal prawidłowo funkcjonowały na tej platformie. Wszelkie ewentualne zmiany, czy ograniczenia w tym zakresie będą komunikowane z wyprzedzeniem.

Jednakże zwracamy uwagę na fakt, że użytkowanie systemu operacyjnego Windows XP po wspomnianym terminie może narazić jego użytkowników na istotne zagrożenie bezpieczeństwa. Brak poprawek wydawanych przez firmę Microsoft dla wykrytych po tym terminie luk w systemie Windows XP może na przykład ułatwić cyberprzestępcom przejęcie kontroli nad takimi komputerami a także narażać użytkowników na niestabilne działanie oprogramowania z przyczyn leżących po stronie systemu operacyjnego.

Analogicznie sytuacja wygląda z pakietem MS Office 2003, przy czym warto podkreślić, że pakiet ten nie jest wymagany do prawidłowego działania modułu raportowego systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@. Moduł raportowy umożliwia tworzenie własnych raportów z wykorzystaniem różnych form prezentacji jego wyników. Jedną z form prezentacji jest arkusz kalkulacyjny MS Excel. Jednakże żaden z wbudowanych raportów systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@ wykorzystywanych w JST nie prezentuje danych w tej postaci.

W związku z powyższym sprostowaniem z sekcji aktualności został usunięty wpis z dnia 2014-04-14, którego niefortunne sformułowanie mogło sugerować, że dla dalszej poprawnej pracy systemu BeSTi@ i SJO BeSTi@ należy bezwzględnie dokonać aktualizacji do wyższych wersji systemu operacyjnego Windows XP i MS Excel 2003. Przepraszamy użytkowników, którzy w ten sposób zrozumieli wcześniejszy komunikat.