Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.048.00.21

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.048.00.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Ukryto kolumny 'Uwagi JST' w danych uzupełniających bilansów i sprawozdań finansowych
2. Naprawiono problem z podglądem wydruku różnic dla sprawozdania Rb-PDP
3. W raporcie 'Wydatki -> Grupowane' dodano brakującą cyfrę paragrafu
4. W raporcie 'Wydatki -> Szczegóły' dodano brakującą cyfrę paragrafu
5. Poprawiono obsługę klawisza ENTER i TAB w sekcji 'Informacje uzupełniające' sprawozdania F-Rzs