27 czerwca 2023
Drukuj
Import dokumentów planistycznych do jednostki o typie „inna (wyłącznie planistyczna)”

UWAGI DOTYCZĄCE ODTWARZANIA FILMU (na przykładzie przeglądarki Google Chrome)

  1. Film można w każdej chwili zatrzymać na interesującym nas momencie oraz wznowić odtwarzanie za pomocą przycisku Play / Pause
  2. Prędkość odtwarzania filmu można regulować wg preferencji.
    W tym celu należy wybrać opcję Settings, następnie rozwinąć listę przy opcji Speed i wybrać interesującą nas prędkość.