17 października 2022
Drukuj
Webinarium: Zmiany w obsłudze jednostek od roku 2023

 

Począwszy od aktualizacji do wersji 7.039.00.16, systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@, nastąpią zmiany w zakresie obsługi jednostek. W związku z przygotowaniem systemu do transferu danych do GUS (projekt SMUP), wszystkie zdefiniowane wcześniej jednostki organizacyjne zostaną przeniesione do gałęzi „Zamknięte systemowo z końcem roku 2022”. Jednostek tych nie będzie można przywrócić.

Najpóźniej przed rozpoczęciem pracy nad dokumentami planistycznymi i sprawozdaniami dotyczącymi 2023 r. należy ponownie zdefiniować w systemie jednostki organizacyjne w oparciu o nowe funkcjonalności i procedury, które zostały opisane tutaj. Na webinarium pokazaliśmy jak przygotować systemy do dalszej pracy.


UWAGI DOTYCZĄCE ODTWARZANIA FILMU (na przykładzie przeglądarki Google Chrome)

  1. Film można w każdej chwili zatrzymać na interesującym nas momencie oraz wznowić odtwarzanie za pomocą przycisku Play / Pause
  2. Prędkość odtwarzania filmu można regulować wg preferencji.
    W tym celu należy wybrać opcję Settings, następnie rozwinąć listę przy opcji Speed i wybrać interesującą nas prędkość.